Acil Sağlığım Sigortası

Neler Sunuyor?


Acil Sağlığım Sigortası iki plandan oluşmaktadır

 • Acil Sağlığım Sigortası
 • Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı)

Acil Sağlığım Sigortası iki ana teminattan oluşmaktadır

 • Yatarak ve Ayakta tedavi masraflarını içeren Yıllık "Acil Tedavi Teminatı
 • Yardım Teminatı (Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri'ni kapsar)


Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı) planda ise bu teminatlara ek olarak 18 yaşından büyük kişilere Ferdi Kaza Teminatı verilmektedir.


Teminatlar

 • Acil Sağlığım Sigortası: 12.000 TL Acil Tedavi Teminatı
 • Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı)
 • Alternatif 1: 15.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 40.000 TL Ferdi Kaza Teminatı
 • Alternatif 2: 20.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 50.000 TL Ferdi Kaza Teminatı

Acil Sağlığım Sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve hastalıklar

 • Trafik Kazası
 • Suda boğulma
 • Darp ve benzeri genel vücut travması (yüksekten düşme, uzuv kopmaları, tüm kırıklar ve çıkıklar, darbe sonucu sinir kopmaları ya da kesilmesi, akut masif kanamalar vb.)
 • Kurşunlanma, bıçaklanma (cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır)
 • Tahriş edici madde yanıkları
 • Solunum yolu zehirlenmeleri (intihar girişimi kapsam dışıdır)
 • Hayvan ısırması veya böcek sokması sonucu oluşabilen anjio ödem ve her türlü anaflatik şok tablosu
 • Üçüncü derece yanıklar
 • İlaç, gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri (intihar teşebbüsü hariç)
 • Akut Miyokart Enfarktüsü ile ilgili tüm medikal tedaviler (hastane yatışı, yoğun bakım, ilaç tedavisi vb.) ödenmektedir. Akut Miyokart Enfarktüsü sonrasında gerekebilecek her türlü cerrahi işlem (stent takılması, ptca, bypass) teminat dışındadır.
 • Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
 • Akut Apandisit
 • Mide delinmesi (alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )
 • Mide kanaması (alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )
 • Menenjit, ensefalit ve beyin absesi
 • Elektrik çarpması
 • Donma
 • Göz yaralanmaları
 • Akut Pnömotoraks (akciğerin delinmesi kendiliğinden veya travma sonucu)
 • İleus (ani barsak tıkanıklığı)
 • Akciğer embolisi
 • Aort diseksiyonui
 • Ani işitme kaybı
 • Ani görme kaybı
 • Akut pankreatit (alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )
 • Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler (yüz felci kapsam dışıdır)


Ürün Broşürü, Genel
ve Özel Şartları


Özel ve Genel Şartlar Ana Metni için tıklayınız.